Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Το Πνεύμα των Χριστουγέννων


“Οποιος δεν νιώθει τo πνεύμα των Χριστουγέννων στην καρδιά του, δεν θα το αισθανθεί ποτέ κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο”
Roy Lemon Smith, 1887-1963